Ceník a provozní doba

Provoz

Pondělí až pátek 8.00 – 16 hod.

Ceník

Nové ceny školného od září 2017:
5 dní v týdnu: 5000,- Kč / měsíc
4 dny v týdnu: 4500,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu: 4200,- Kč / měsíc

Zvýhodňujeme cenově děti, které chodí do školky více dnů v týdnu, ale také které ji navštěvují více let. Je pro nás důležitá kontinuální práce s dětmi. Pokud děti navštěvují školku jen sporadicky (například doplňkově ke státní MŠ), je obtížné děti provést celým předškolním cyklem se všemi jednotlivými zážitkovými kroky. Důležitou roli hraje také dynamika skupiny.

Sleva na sourozence 25%.