Průvodkyně a průvodci dětí

 

O Vaše děti s láskou a radostí pečují:

 

Bc. Miluše Jekoschová


Miluše Jekoschová

Pracovala jsem 15 let ve waldorfské školce. Vystudovala jsem tříletý waldorfský seminář pro předškolní pedagogiku v jehož rámci jsem absolvovala tři zahraniční stáže. Německo – Freiburg (1995), Holandsko – Amsterodam (1999), Německo – Freiburg (2002). Dále jsem vystudovala na Jihočeské univerzitě bakalářský obor předškolní pedagogika. Tři roky jsem vedla skautský oddíl. Zajímám se o zdravou výživu a alternativní směry v pedagogice, lékařství, životním stylu.

 

Gabriela Clareboets


Gabriela Clareboets

V lesní školce Mokrovraty jsem již 4. rokem a  cítím se tam jako doma. Coby čtyřnásobná matka a skautka tam mohu zúročit své zkušenosti v práci s dětmi. Žila jsem 12 let ve Švýcarsku, kde mě inspiroval přístup k dítěti, jako svobodné individualitě. Ráda zpívám, hraji na několik hudebních nástrojů. Volný čas trávím také sběrem a zpracováním bylin a rostlin. Pracuji mimo jiné jako lektorka a překladatelka německého jazyka. Zajímám se o archeologii a regionální historii. Podílím se na akcích pro děti v místě bydliště Nové Vsi pod Pleší. Vzdělávám se na seminářích waldorfské pedagogiky a seminářích asociace lesních školek.

 

MgA. Mgr. Barbora Pecháčková Uchytilová


Vystudovala jsem dvě vysoké školy, abych zjistila, že věci, které jsou pro život důležité, se v nich nenaučím.  Až s narozením syna jsem začala vnímat silnou potřebu k návratu ke kořenům, k naší podstatě, k přírodě.  Děkuji osudu ta to, že jsem došla až sem a mohu se tak aktivně podílet na utváření světa našich dětí a učení se těch nejzákladnějších souvislostí. A pokud Vás zajímá moje profesní cesta, tak bych ráda zmínila, že mne velmi ovlivnili mé zahraniční pobyty. Ať už studijní (obor Tvořivá dramatika na Västerbergs folkhögskola – Švédsko, stáž v centru zaměřeném na využití technik divadla utlačovaných ve vzdělávání v Centre de theatre de l´opprimé Augusto Boal, Paříž, Francie, obě v rámci studia na DAMU), či pracovní (jako letuška, průvodkyně a tlumočnice jsem procestovala značnou část světa). Ve školce pracuji jako dobrovolník.